000 03789nam0 2200241 4500
001 2084
010 _a966-95596-1-4
090 _a2084
100 _a20190123d2003 k||y0ukry50 ca
101 0 _aukr
102 _aUA
200 1 _aПолітологія: конспект лекцій
_eНавчальний посібник
_fПіча В.М., Хома Н.М.
205 _a2-ге вид., доп.
210 _aЛьвів
_cНовий Світ-2000
_d2003
215 _a170 с.
327 1 1 _bПереднє слово
_p7
_b1. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання
_p8
_b2. Політика як соціальне явище
_p13
_b3. Політична думка Стародавнього світу та Середньовіччя
_p18
_b4. Розвиток політичної науки у Новий час
_p25
_b5. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики
_p34
_b6. Розвиток зарубіжної політології у XX ст.
_p38
_b7. Розвиток політичної думки в Україні
_p41
_b8. Громадянське суспільство
_p48
_b9. Політична система суспільства
_p55
_b10. Демократія як спосіб функціонування політичної системи
_p59
_b11. Держава в політичній системі суспільства
_p64
_b12. Політичні режими
_p74
_b13. Політична влада
_p80
_b14. Політичні партії та партійні системи
_p86
_b15. Особа і політика
_p97
_b16. Політичні еліти
_p102
_b17. Політичне лідерство
_p109
_b18. Політична культура
_p113
_b19. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії
_p118
_b20. Політика і мораль
_p125
_b21. Політична комунікація
_p129
_b22. Конфлікти і кризи у суспільно-політичному житті
_p134
_b23. Вибори і виборчі системи
_p140
_b24. Світовий політичний процес. Система міжнародних політичних відносин
_p146
_bЗразок орієнтовної анкети для вивчення електоральної поведінки студентської молоді
_p155
_bЛітература до курсу
_p161
_bОсновні терміни та поняття політології
_p165
_bІменний покажчик
_p168
330 _aУ навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.
675 _a66.01
686 _2rubbkm
_a32.001
700 1 _4070
_92198
_aПіча
_bВ. М.
_f1938-
_gВолодимир Маркович
701 1 _4070
_9506
_aХома
_bН. М.
_gНаталія Михайлівна
801 1 _aUA
_bUA-BuIAS
_c20190123
942 _2udc
_cEDU
_h32.001(075)
_j32.001(075) / П36
_n0
_vП36