Соціологія, Курс лекції

316(075.8) / С69

Соціологія : Курс лекції / Піча В. М., Черниш Н. Й., Хоронжий А. Г. та ін. ; ред.: Піча В. М.. — 2-ге вид., виправлене і доповнене. —  ; Львів : Новий світ-2000, 2002. — 310 с.. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 966-7827-05-4
   ББК 60.5я2
   УДК 301
   У навчальному посібнику, перше видання якого було здійснено в 1996р. і схвально сприйнято викладачами і студентами, у новому розширеному і доповненому варіанті розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, а також методологія конкретних соціологічних досліджень. Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, вчителів та учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та широке коло зацікавлених соціологією.

Powered by Koha