Соціологія (Record no. 1802)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 07650nam0 2200241 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор біб-запису 1802
010 ## - ISBN
ISBN 966-7827-05-4
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20181022d2002 k||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 1# - Назва
Основна назва Соціологія
Підзаголовок Курс лекції
Перші відомості про відповідальність Піча В. М., Черниш Н. Й., Хоронжий А. Г. та ін.
Наступні відомості про відповідальність ред.: Піча В. М.
205 ## - Відомості про видання
Відомості про видання 2-ге вид., виправлене і доповнене
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження Львів
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо Новий світ-2000
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2002
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 310 с.
225 ## - Серія
Назва серії Вища освіта в Україні
327 11 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Переднє слово
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 6
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 8
Назва розділу: рівень 2 1.1. Соціологія та її місце в системі сучасних наук
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 9
Назва розділу: рівень 2 1.2. Об'єкт і предмет соціології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 10
Назва розділу: рівень 2 1.3. Закони, категорії і методи соціології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 12
Назва розділу: рівень 2 1.4. Структура і рівні соціологічного знання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 15
Назва розділу: рівень 2 1.5. Основні функції соціології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 20
Назва розділу: рівень 2 1.6. Зв'язок соціології з іншими суспільними науками
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 22
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 29
Назва розділу: рівень 2 2.1. Виникнення і розвиток соціології як окремої науки ЗО
-- 2.2. Основні парадигми і напрями американської і західноєвропейської соціології XX ст
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 38
Назва розділу: рівень 2 2.3. Соціологічна думка України
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 53
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 3. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУСПІЛЬСТВА: СУТНІСТЬ, ТИПИ, РОЗВИТОК
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 73
Назва розділу: рівень 2 3.1. Сутність та типологія суспільств
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 74
Назва розділу: рівень 2 3.2. Розвиток суспільств
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 83
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СТРАТИФІКАЦІЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 97
Назва розділу: рівень 2 4.1. Сутність та основні елементи соціальної структури
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 98
Назва розділу: рівень 2 4.2. Соціальна стратифікація: поняття та види
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 117
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 5. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 126
Назва розділу: рівень 2 5.1. Виникнення і розви гок економічної соціології, її суть і зміст
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 127
Назва розділу: рівень 2 5.2. Соціологія економічної і соціальної сфер
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 130
Назва розділу: рівень 2 5.3. Основні наукові напрями економічної соціології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 132
Назва розділу: рівень 2 5.4. Місце економічної культури в економічній соціології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 133
Назва розділу: рівень 2 5.5. Взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками 1
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 35
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 6. ЕГНОСОЦІОЛОПЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 140
Назва розділу: рівень 2 6.1. Етносоціологія та предмет її дослідження
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 141
Назва розділу: рівень 2 6.2. Основні підходи до вивчення етнічних спільнот
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 144
Назва розділу: рівень 2 6.3. Концептуальні схеми етносоціології і соціології нації
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 148
Назва розділу: рівень 2 6.4. Національне відродження України та роль етносоціології в розбудові українського суспільства
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 151
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 7. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 158
Назва розділу: рівень 2 7.1. Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 159
Назва розділу: рівень 2 7.2. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 162
Назва розділу: рівень 2 7.3. Соціальний статус і соціальні ролі особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 165
Назва розділу: рівень 2 7.4. Соціальна структура особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 170
Назва розділу: рівень 2 7.5. Соціальні регулятори діяльності та проблеми девіантної поведінки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 172
Назва розділу: рівень 2 7.6. Соціальні типи особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 175
Назва розділу: рівень 2 7.7. Нові тенденції взаємодії людини і суспільства у сучасних умовах
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 177
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 8. СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 183
Назва розділу: рівень 2 8.1. Сім'я як об'єкт соціологічного вивчення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 184
Назва розділу: рівень 2 8.2. Сім'я як соціальний інститут і як мала соціальна група
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 190
Назва розділу: рівень 2 8.3. Основні функції сім'ї та тенденції її розвитку
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 194
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 9. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 206
Назва розділу: рівень 2 9.1. Основні віхи становлення соціології освіти
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 207
Назва розділу: рівень 2 9.2. Об'єкт, предмет, функції соціології освіти та її зв'язок з іншими науками
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 211
Назва розділу: рівень 2 9.3. Освіта та її функції і структура (види, форми)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 215
Назва розділу: рівень 2 9.4. Тенденції і проблеми модернізації сучасної вітчизняної освіти
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 222
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 10. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 230
Назва розділу: рівень 2 10.1. Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у суспільстві
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 231
Назва розділу: рівень 2 10.2. Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціологічні теорії конфлікту
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 234
Назва розділу: рівень 2 10.3. Структура та динамічні показники конфліктів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 239
Назва розділу: рівень 2 10.4. Причини і умови виникнення конфліктів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 242
Назва розділу: рівень 2 10.5. Управління соціальними конфліктами
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 244
Назва розділу: рівень 2 10.6. Соціальні конфлікти у сучасній Україні
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 249
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 11. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 255
Назва розділу: рівень 2 11.1. Предмет соціології праці та управління 256
-- 11.2. Зв’язок соціології праці та управління з іншими науками про працю 261
-- 11.3. Соціологія праці та управління і менеджмент 265
Назва розділу: рівень 1 ТЕМА 12. МЕТОДОЛОГІЯ КОНКРЕТНО-СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 272
Назва розділу: рівень 2 12.1. Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи, види
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 273
Назва розділу: рівень 2 12.2. Програма і робочий план конкретно-соціологічного дослідження. Вибірка
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 280
Назва розділу: рівень 2 12.3. Методи збору соціологічної інформації
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 289
330 ## - Короткий зміст
Текст примітки У навчальному посібнику, перше видання якого було здійснено в 1996р. і схвально сприйнято викладачами і студентами, у новому розширеному і доповненому варіанті розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, а також методологія конкретних соціологічних досліджень. Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, вчителів та учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та широке коло зацікавлених соціологією.
675 ## - УДК
Індекс 301
686 ## - Індекси інших класифікацій
Код системи Таблиці ББК для масових бібліотек в 1 т.
Індекс класифікації 60.5я2
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Редактор
Внутрішній код Koha 2198
автор Піча
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. М.
Дати 1938-
Розкриття ініціалів власного імені Володимир Маркович
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20181022
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду Універсальна десяткова класифікація (УДК)
Тип одиниці (рівень запису) Навчальні видання
Класифікаційна частина шифру збереження 316(075.8)
Шифр замовлення 316(075.8) / С69
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу С69
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Статус обмеження доступу Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Вид зібрання Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 07.02.2003 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009011 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10696 316(075.8) / С69 Доступно для випожичання 11.87 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 07.02.2003 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009008 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10702 316(075.8) / С69 Доступно для випожичання 11.87 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 07.02.2003 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009009 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10697 316(075.8) / С69 Доступно для випожичання 11.87 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 07.02.2003 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009006 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10698 316(075.8) / С69 Доступно для випожичання 11.87 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 07.02.2003 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009007 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10701 316(075.8) / С69 Доступно для випожичання 11.87 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 07.02.2003 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009004 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10699 316(075.8) / С69 Доступно для випожичання 11.87 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 07.02.2003 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009005 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10703 316(075.8) / С69 Доступно для випожичання 11.87 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 07.02.2003 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009002 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10700 316(075.8) / С69 Доступно для випожичання 11.87 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 07.02.2003 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-009003 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 29.10.2018 10695 316(075.8) / С69 Доступно для випожичання 11.87 Навчальні видання

Powered by Koha