Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць Випуск 15(28)

37.013+159.9 / В53

Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Випуск 15(28) / гол. ред. Олійник О. О. ; редкол.: Ануфрієва О. Л. та ін.. —  ; К. : Аполол Груп, 2015. — 275 с.. — ISBN 2218-7650
   ББК 74р.я43+88я43
   УДК 378.091.046-021.68:[37/0+159/9](082)
   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми педагогіки і психології професійної освіти. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетеїггностей фахівців у галузі освіти, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти, практичних психологів.

Powered by Koha