Екологія, Короткий словник-довідник

(031)504 / Б38
Бедрій Я. І.
Екологія : Короткий словник-довідник / Бедрій Я. І., Піча В. М.. —  ; Львів : Магнолія 2006, 2018. — 238 с.. — ISBN 966-8340-04-3
   ББК 28.081
   УДК 502.7
   Словник-довідник достатньо повно і в доступній формі розкриває зміст найбільш вживаних термінів і понять екології, соціоекології та екологічного права, містить додатковий матеріал з актуальних питань екології.
Призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів І, ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації та інших навчальних установ гуманітарно-правового характеру, а також для фахівців екологічного напрямку.

Powered by Koha