Соціальна психологія, навчальний посібник

316.6(075.8) / А73
Ануфрієва Н. М.
Соціальна психологія : навчальний посібник / Н. М. Ануфріева, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. —  ; К. : Каравела, 2015. — 295 с.. — ISBN 978-966-801-999-9
   ББК 88.5я73
   УДК 316.6(075.8)
   У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу соціальної психології, розкрито загальні положення стосовно специфіки дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистіс-них стосунків та спілкування у групах. Розглядаються питання, пов’язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий блок практичних процедур у кінці кожного розділу сприятиме активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології.

Powered by Koha