Соціальна психологія (Record no. 40)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 10151nam0 2200265 4500
001 - Ідентифікатор запису
Номер ідентифікації примітки 40
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-801-999-9
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20160531d2015 k||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 1# - Назва
Основна назва Соціальна психологія
Підзаголовок навчальний посібник
Перші відомості про відповідальність Н. М. Ануфріева, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження К.
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо Каравела
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2015
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 295 с.
320 ## - Примітки
Текст примітки Включає список використаної та рекомендованої літератури (с. 293-295)
327 11 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 ВСТУП
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 6
Назва розділу: рівень 1 Тема 1. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 7
Назва розділу: рівень 1 1.1. Предмет соціальної психології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 7
Назва розділу: рівень 1 1.2. Місце соціальної психології в системі наукового пізнання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 9
Назва розділу: рівень 1 1.3. Основні методи соціальної психології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 10
Назва розділу: рівень 1 1.4. Короткий екскурс в історію соціальної психології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 12
Назва розділу: рівень 1 1.5. Розвиток соціальної психології за рубежем
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 15
Назва розділу: рівень 1 1.6. Особливості становлення вітчизняної соціальної психології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 21
Назва розділу: рівень 1 Запитання для перевірки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 27
Назва розділу: рівень 1 Тема 2. ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 29
Назва розділу: рівень 1 2.1. Поняття особистості. Співвідношення понять "особистість", "індивід" та "індивідуальність"
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 29
Назва розділу: рівень 1 2.2. Поняття соціалізації та соціальної орієнтації особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 31
Назва розділу: рівень 1 2.3. Інститути та механізми соціалізації
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 32
Назва розділу: рівень 1 2.4. Сучасні уявлення про структуру особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 35
Назва розділу: рівень 1 2.5. Вимоги до особистості як активного суб’єкта життєдіяльності
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 36
Назва розділу: рівень 1 2.6. Механізми соціальної регуляції поведінки особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 38
Назва розділу: рівень 1 2.7. Структура та функції соціальних настанов особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 41
Назва розділу: рівень 1 2.8. Поняття внутрішньоособистісного конфлікту в соціальній психології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 45
Назва розділу: рівень 1 Запитання для перевірки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 52
Назва розділу: рівень 1 Діагностичний інструментарій: Характерологічний опитувальник К. Леонгарда
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 54
Назва розділу: рівень 1 Визначення спрямованості особистості (орієнтаційна анкета)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 59
Назва розділу: рівень 1 Тема 3. ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 65
Назва розділу: рівень 1 3.1. Поняття про міжособистісні стосунки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 65
Назва розділу: рівень 1 3.2. Феномен міжособистісних впливів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 69
Назва розділу: рівень 1 3.3. Типи міжособистісних стосунків
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 74
Назва розділу: рівень 1 3.4. Міжособистісні відносини діяльнісного опосередкування в контексті стратометричної концепції А.В. Петровського
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 79
Назва розділу: рівень 1 3.5. Соціально-психологічні механізми міжособистісного сприймання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 84
Назва розділу: рівень 1 3.6. Статус особистості у структурі міжособистісних відносин
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 94
Назва розділу: рівень 1 3.7. Роль як реалізація статусу і позиції особистості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 103
Назва розділу: рівень 1 Запитання для перевірки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 110
Назва розділу: рівень 1 Діагностичний інструментарій: Методика діагностики міжособистісних відносин Т. Лірі
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 112
Назва розділу: рівень 1 Соціометричний метод вивчення міжособистісних стосунків у групі
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 120
Назва розділу: рівень 1 Шкала прийнятності як метод вивчення міжособистісних взаємовідносин
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 123
Назва розділу: рівень 1 Тема 4. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 126
Назва розділу: рівень 1 4.1. Генеза розвитку проблеми спілкування
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 126
Назва розділу: рівень 1 4.2. Соціально-психологічна сутність феномена спілкування. Функції, операції спілкування. Спілкування і діяльність
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 128
Назва розділу: рівень 1 4.3. Бар’єри спілкування
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 131
Назва розділу: рівень 1 4.4. Індивідуальні особливості спілкування, зумовлені акцентуаціями характеру
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 131
Назва розділу: рівень 1 4.5. Особливості комунікативної компетентності особистості. Комунікативні навички
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 134
Назва розділу: рівень 1 4.6. Техніки ефективного ділового спілкування
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 138
Назва розділу: рівень 1 Запитання для перевірки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 149
Назва розділу: рівень 1 Діагностичний інструментарій: Методика діагностики оцінки самоконтролю у спілкуванні М. Снайдера
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 150
Назва розділу: рівень 1 Методика діагностики комунікаційно-організаційних схильностей
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 151
Назва розділу: рівень 1 Тема 5. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ МАЛОЇ ГРУПИ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 155
Назва розділу: рівень 1 5.1. Мала група, її основні соціально-психологічні характеристики
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 155
Назва розділу: рівень 1 5.2. Класифікація малих груп
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 156
Назва розділу: рівень 1 5.3. Динаміка групоутворення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 159
Назва розділу: рівень 1 5.4. Лідерство і керівництво в малих групах
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 163
Назва розділу: рівень 1 5.5. Групові норми і нормативна поведінка
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 166
Назва розділу: рівень 1 5.6. Дослідження нормативного впливу групової більшості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 168
Назва розділу: рівень 1 5.7. Вплив меншості на групу
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 174
Назва розділу: рівень 1 Запитання для перевірки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 176
Назва розділу: рівень 1 Діагностичний інструментарій: Методика на визначення особливостей лідерських якостей
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 177
Назва розділу: рівень 1 Методика визначення стилю керівництва трудовим колективом
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 179
Назва розділу: рівень 1 Тема 6. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У КОЛЕКТИВІ І ЙОГО РЕГУЛЯЦІЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 183
Назва розділу: рівень 1 6.1. Визначення поняття "соціально-психологічний клімат" колективу (СПК). Його вияви і структура
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 183
Назва розділу: рівень 1 6.2. Вплив моббінгу на СПК
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 186
Назва розділу: рівень 1 6.3. Чинники успішності міжособистісних стосунків у колективі
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 191
Назва розділу: рівень 1 6.4. Конфлікти в колективі та шляхи їх розв’язання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 191
Назва розділу: рівень 1 Запитання для перевірки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 198
Назва розділу: рівень 1 Діагностичний інструментарій: Методика оцінки психологічної атмосфери колективу А.Ф. Фідлера
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 199
Назва розділу: рівень 1 Тест Томаса Кілмена (Методика на визначення особливостей поведінки особистості у конфліктних ситуаціях)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 200
Назва розділу: рівень 1 Тема 7. ПРОБЛЕМИ ВЕЛИКОЇ ГРУПИ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 204
Назва розділу: рівень 1 7.1. Різновиди, структура та особливості функціонування великих груп
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 204
Назва розділу: рівень 1 7.2. Клас як соціальна група
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 210
Назва розділу: рівень 1 7.3. Психологічні особливості етнічних груп
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 213
Назва розділу: рівень 1 7.4. Психологія соціальних рухів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 215
Назва розділу: рівень 1 7.5. Психологія великих стихійних груп
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 218
Назва розділу: рівень 1 7.6. Соціальна психологія натовпу
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 222
Назва розділу: рівень 1 Запитання для перевірки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 226
Назва розділу: рівень 1 Тема 8. СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 228
Назва розділу: рівень 1 8.1. Дослідження основних проблем виробництва та підприємництва у практичній соціальній психології
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 228
Назва розділу: рівень 1 8.2. Прикладні дослідження у сфері боротьби з протиправною поведінкою
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 234
Назва розділу: рівень 1 8.3. Соціальна психологія служби сім’ї
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 247
Назва розділу: рівень 1 8.4. Соціальна психологія реклами
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 264
Назва розділу: рівень 1 Запитання для перевірки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 274
Назва розділу: рівень 1 СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 277
Назва розділу: рівень 1 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 293
330 ## - Короткий зміст
Текст примітки У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу соціальної психології, розкрито загальні положення стосовно специфіки дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистіс-них стосунків та спілкування у групах. Розглядаються питання, пов’язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий блок практичних процедур у кінці кожного розділу сприятиме активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології.
610 1# - Ключові слова
Предмет Колектив
-- Соціум
-- Спілкування
675 ## - УДК
Індекс 316.6(075.8)
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 88.5я73
700 #1 - Особисте ім’я
Внутрішній код Koha 65
автор Ануфрієва
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Н. М.
Розкриття ініціалів власного імені Наталія Михайлівна
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Автор
Внутрішній код Koha 66
автор Зелінська
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Т. М.
Розкриття ініціалів власного імені Тетяна Миколаївна
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Автор
Внутрішній код Koha 67
автор Єрмакова
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Н. О
Розкриття ініціалів власного імені Наталія Олександрівна
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20160531
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду Універсальна десяткова класифікація (УДК)
Тип одиниці (рівень запису) Навчальні видання
Класифікаційна частина шифру збереження 316.6(075.8)
Шифр зберігання 316.6(075.8) / А73
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу А73
Кількість видач (випожичань) для усіх примірників 3
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Статус обмеження доступу Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Дата останнього випожичання чи повернення Дата завершення терміну випожичання Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 25.04.2016 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-000128 2023-09-19 12:03:01 19.09.2023 9791д 316.6(075.8) / А73 19.09.2023 31.08.2024 Доступно для випожичання 140.00 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 27.04.2016 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-000436 2024-02-06 16:35:49 06.02.2024 16387 316.6(075.8) / А73 06.02.2024 31.08.2024 Доступно для випожичання 170.00 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 27.04.2016 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-000437 2023-09-19 11:51:53 19.09.2023 16386 316.6(075.8) / А73 19.09.2023 31.08.2024 Доступно для випожичання 170.00 Навчальні видання

Powered by Koha