Соціальна психологія, у термінах і поняттях

159.9+331.108.2 / З-18
Закалик Г.М.
Соціальна психологія : у термінах і поняттях / Г.М. Закалик, Ю.М. Терлецька, Н.М. Шувар. — . —  ; Львів : Видавництво Львівської політехники, 2018. — 130 с.. — Рек МОН України. — ISBN 978-966-9411-91-4
   ББК
   УДК 159.9 331.108.2
   Подано найуживаніші психологічні поняття, терміни і категорії, що відображають сучасний стан психологічної науки та нових понять і термінів, які виникли під впливом соціально-економічних перетворень та науково-технічного прогресу. У словнику також наведено деякі поняття, що стосуються системи інших наук: філософії, соціології, педагогіки, медицини.
Для студентів першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 053 "Психологія", а також для викладачів та широкого кола читачів, які використовують у роботі соціально-психологічні знання.

Powered by Koha