Психологія і особистість , Науковий журнал

159.9+37.015.311(051) / П86

Психологія і особистість : Науковий журнал / Відповідальний редактор Лавріненко В.А. ; Літературний редактор Стороха Б.В.. — Виходить 2 раза на рік №1 (11). —  ; Київ - Полтава, 2017. — 347с.. — Науковий журнал, заснований у травні 2011 року
   УДК 159.9 37.015.311(051)
   ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ Тітов І.Г.
Психологія світогляду: особистісний контекст

Powered by Koha