Дискретна математика: практикум , ( збірник задач здискретної математики) навчальний посібник

517-519.2(075.8) / Д48

Дискретна математика: практикум : ( збірник задач здискретної математики) навчальний посібник ; В. А. Висоцька, В. В. Литвин, О. В. Лозинська. —  ; Львів : Новий Світ - 2000, 2023. — 576 с. : іл.. — ISBN 978-617-7519-29-3
   УДК 517-519.2(075.8)
   Навчальний посібник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування дискретної математики, основи математичної логіки і теорії множин, елементи комбінаторного аналізу, основи теорії відношень, основи теорії графів та дерев, основи теорії кодування, булеві функції, мови, граматики та автомати, основи теорії алгоритмів, основи теорії кодування. Посібник призначений для здобуття студентами практичних навичок застосування класичних алгоритмів дискретної математики та сучасних алгоритмів штучного інтелекту, що використовуються при побудові комп’ютерних програм. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній формі. Викладення

Powered by Koha