Дискретна математика: практикум (Record no. 4211)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 18208nam0 2200493 4500
001 - Ідентифікатор запису
Номер ідентифікації примітки 4211
010 ## - ISBN
ISBN 978-617-7519-29-3
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20240116d2023 k||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 ## - Назва
Основна назва Дискретна математика: практикум
Підзаголовок ( збірник задач здискретної математики) навчальний посібник
Наступні відомості про відповідальність В. А. Висоцька, В. В. Литвин, О. В. Лозинська
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження Львів
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо Новий Світ - 2000
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2023
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 576 с.
Інші уточнення фізичних характеристик іл.
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Вступ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 8
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Розділ 1 Множини та операції над ними
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 15
Назва розділу: рівень 2 1.1. Множина Кортеж. Декартів добуток
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 15
Назва розділу: рівень 2 1.2. Операції над множинами
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 18
Назва розділу: рівень 2 1.3. Взаємно однозначна відповідність
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 21
Назва розділу: рівень 2 1.4. Комп'ютерне подання множин
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 21
Назва розділу: рівень 2 1.5. Еквівалентність та потужність множин
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 30
Назва розділу: рівень 2 1.6. Тестові завдання для самоконтролю
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 35
Назва розділу: рівень 2 1.7. Ключ до тестових завдань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 37
Назва розділу: рівень 2 1.8. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 37
Назва розділу: рівень 2 1.9. Комп’ютерний проект
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 39
Назва розділу: рівень 2 1.10. Додаткові завдання для самостійної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 39
Назва розділу: рівень 2 1.11. Контрольні запитання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 42
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Розділ 2. Логіка висловлювань та логіка першого ступеня
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 43
Назва розділу: рівень 2 2.1. Логіка висловлювань та логіка першого ступеня
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 43
Назва розділу: рівень 2 2.2. Закони логіки висловлень
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 48
Назва розділу: рівень 2 2.3. Загальнозначущість та заперечуваність у логіці висловлень
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 49
Назва розділу: рівень 2 2.4. Нормальні форми логіки висловлювань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 50
Назва розділу: рівень 2 2.5. Логіка першого ступеня
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 52
Назва розділу: рівень 2 2.6. Закони логіки предикатів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 58
Назва розділу: рівень 2 2.7. Випереджена нормальна форма логіки предикатів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 60
Назва розділу: рівень 2 2.8. Логічне виведення у логіці висловлювань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 61
Назва розділу: рівень 2 2.9. Правила виведення в логіці висловлювань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 63
Назва розділу: рівень 2 2.10. Метод резолюцій
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 65
Назва розділу: рівень 2 2.11. Алгоритми методу резолюцій доведення теорем у штучному інтелекті
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 68
Назва розділу: рівень 3 2.11.1. Правила виведення у численні предикатів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 69
Назва розділу: рівень 3 2.11.2. Підстановка та уніфікація. Найзагальніший уніфікатор
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 71
Назва розділу: рівень 3 2.11.3. Алгоритм уніфікації
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 73
Назва розділу: рівень 3 2.11.4. Сколемівська нормальна форма
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 75
Назва розділу: рівень 3 2.11.5. Метод резолюцій у численні предикатів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 77
Назва розділу: рівень 3 2.11.6. Хорнівські диз’юнкти та метод SLD-резолюцій
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 85
Назва розділу: рівень 3 2.11.7. Алгоритм SLD-резолюції
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 87
Назва розділу: рівень 3 2.11.8. Принцип логічного програмування
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 88
Назва розділу: рівень 3 2.11.9. Інтерпретатор логічної програми
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 90
Назва розділу: рівень 2 2.12. Тестові завдання для самоконтролю
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 94
Назва розділу: рівень 2 2.13. Ключ до тестових завдань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 95
Назва розділу: рівень 2 2.14. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 96
Назва розділу: рівень 2 2.15. Комп’ютерний проект
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 103
Назва розділу: рівень 2 2.16. Додаткові завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 103
Назва розділу: рівень 2 2.17. Контрольні запитання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 129
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Розділ 3. Відношення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 131
Назва розділу: рівень 2 3.1. Відношення та їх властивості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 131
Назва розділу: рівень 2 3.2. Відношення еквівалентності
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 135
Назва розділу: рівень 2 3.3. Відношення часткового порядку
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 136
Назва розділу: рівень 2 3.4. Відношення толерантності
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 137
Назва розділу: рівень 2 3.5. Топологічне сортування
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 140
Назва розділу: рівень 2 3.6. Операції над відношеннями
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 142
Назва розділу: рівень 2 3.7. Замикання відношень
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 143
Назва розділу: рівень 2 3.8. Алгоритм Уоршалла для побудови транзитивного замикання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 144
Назва розділу: рівень 2 3.9. База даних і відношення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 146
Назва розділу: рівень 2 3.10. Бінарні відношення та їх особливості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 149
Назва розділу: рівень 2 3.11. Основні властивості та типи бінарних відношень
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 155
Назва розділу: рівень 2 3.12. Агрегація відношень. Поняття фактор-відношення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 164
Назва розділу: рівень 2 3.13. Елементи теорії впорядкованих множин
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 167
Назва розділу: рівень 2 3.14. Подання переваг ОПР за допомогою бінарних відношень
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 171
Назва розділу: рівень 2 3.15. Неметризовані бінарні відношення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 178
Назва розділу: рівень 2 3.16. Метризовані бінарні відношення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 183
Назва розділу: рівень 2 3.17. Тестові завдання для самоконтролю
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 186
Назва розділу: рівень 2 3.18. Ключ до тестових завдань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 188
Назва розділу: рівень 2 3.19. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 188
Назва розділу: рівень 2 3.20. Комп’ютерний проект
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 192
Назва розділу: рівень 2 3.21. Додаткові завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 197
Назва розділу: рівень 2 3.22. Контрольні запитання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 202
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Розділ 4. Булеві функції
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 205
Назва розділу: рівень 2 4.1. Означення булевої функції
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 205
Назва розділу: рівень 2 4.2. Диз’юнктивна нормальна форма (ДНФ)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 209
Назва розділу: рівень 2 4.3. Кон’юнктивна нормальна форма (КНФ)
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 209
Назва розділу: рівень 2 4.4. Методи побудови скороченої ДНФ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 211
Назва розділу: рівень 2 4.5. Алгоритми Куайна та Девіса-Патнема доведення теорем у штучному інтелекті
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 213
Назва розділу: рівень 2 4.6. Логічні методи подання функцій та механізмів вибору
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 216
Назва розділу: рівень 2 4.7. Логічна форма функцій вибору
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 220
Назва розділу: рівень 2 4.8. Класи функцій вибору та взаємозв’язки між ними
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 224
Назва розділу: рівень 2 4.9. Механізм вибору
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 228
Назва розділу: рівень 2 4.10. Тестові завдання для самоконтролю
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 241
Назва розділу: рівень 2 4.11. Ключ до тестових завдань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 242
Назва розділу: рівень 2 4.12. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 242
Назва розділу: рівень 2 4.13. Комп’ютерний проект
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 244
Назва розділу: рівень 2 4.14. Додаткові завдання для самостійної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 244
Назва розділу: рівень 2 4.15. Контрольні запитання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 246
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Розділ 5. Елементи комбінаторного аналізу
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 248
Назва розділу: рівень 2 5.1. Основні правила комбінаторного аналізу. Поняття вибірки. Розміщення та сполучення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 248
Назва розділу: рівень 2 5.2. Обчислення кількості розміщень, перестановок і сполучень
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 257
Назва розділу: рівень 2 5.3. Комбінаторика без повторень
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 258
Назва розділу: рівень 3 5.3.1. Перестановки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 258
Назва розділу: рівень 3 5.3.2. Розміщення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 261
Назва розділу: рівень 3 5.3.3. Сполучення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 264
Назва розділу: рівень 3 5.3.4. Перестановки з нерухомими точками
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 271
Назва розділу: рівень 2 5.4. Комбінаторна з повторенням
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 277
Назва розділу: рівень 3 5.4.1. Перестановки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 277
Назва розділу: рівень 3 5.4.2. Розміщення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 280
Назва розділу: рівень 3 5.4.3. Сполучення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 286
Назва розділу: рівень 3 5.4.4. Задача про цілочисельні розв’язки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 293
Назва розділу: рівень 2 5.5. Приклади розв'язування комбінаторних задач
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 294
Назва розділу: рівень 2 5.6. Рекурсія для комбінаторики
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 298
Назва розділу: рівень 2 5.7. Розбиття множини на підмножини
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 306
Назва розділу: рівень 3 5.7.1. Впорядковане розбиття множини на задане число підмножин заданих потужностей
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 306
Назва розділу: рівень 3 5.7.2. Невпорядковане розбиття множини на задане число підмножин заданих потужностей
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 311
Назва розділу: рівень 3 5.7.3. Невпорядковане розбиття множини на задане число непорожніх підмножин довільних потужностей
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 317
Назва розділу: рівень 3 5.7.4. Довільні невпорядковані розбиття множини на непорожні підмножини
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 319
Назва розділу: рівень 2 5.8. Поліноміальна формула
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 320
Назва розділу: рівень 2 5.9. Біном Ньютона
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 320
Назва розділу: рівень 2 5.10. Інверсії
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 323
Назва розділу: рівень 2 5.11. Зворотні перестановки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 324
Назва розділу: рівень 2 5.12. Рекурентні рівняння. Розв’язування рекурентних рівнянь
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 326
Назва розділу: рівень 2 5.13. Тестові завдання для самоконтролю
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 327
Назва розділу: рівень 2 5.14. Ключ до тестових завдань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 328
Назва розділу: рівень 2 5.15. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 328
Назва розділу: рівень 2 5.16. Комп’ютерний проект
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 335
Назва розділу: рівень 2 5.17. Додаткові завдання для самостійної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 346
Назва розділу: рівень 2 5.18. Контрольні запитання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 368
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Розділ 6. Теорія графів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 369
Назва розділу: рівень 2 6.1 Основні означення та властивості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 369
Назва розділу: рівень 2 6.2. Способи подання графів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 372
Назва розділу: рівень 2 6.3. Шляхи та цикли
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 378
Назва розділу: рівень 2 6.4. Алгоритми обходу графів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 380
Назва розділу: рівень 3 6.4.1. Алгоритм пошуку вглиб у графі
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 380
Назва розділу: рівень 3 6.4.2. Алгоритм проходження графу вшир
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 383
Назва розділу: рівень 2 6.5. Розфарбовування графа
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 385
Назва розділу: рівень 2 6.6. Алгоритм Дейкстри
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 385
Назва розділу: рівень 2 6.7. Цікаві задачі на графах
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 389
Назва розділу: рівень 3 6.7.1. Топологічне сортування
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 389
Назва розділу: рівень 3 6.7.2. Пошук мостів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 390
Назва розділу: рівень 3 6.7.3. Задача про максимальний потік
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 390
Назва розділу: рівень 3 6.7.4. Мінімальні кістякові дерева
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 392
Назва розділу: рівень 3 6.7.5. Задача Пріма-Крускала
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 392
Назва розділу: рівень 3 6.7.6. Алгоритм Пріма
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 394
Назва розділу: рівень 3 6.7.7. Алгоритм Крускала
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 396
Назва розділу: рівень 3 6.7.8. Алгоритм Флойда-Уоршелла
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 398
Назва розділу: рівень 3 6.7.9. Оптимальне розміщення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 403
Назва розділу: рівень 3 6.7.10. Задача про комівояжера
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 404
Назва розділу: рівень 3 6.7.11. Алгоритм Літтла
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 406
Назва розділу: рівень 3 6.7.12. Задача про паросполучення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 409
Назва розділу: рівень 3 6.7.13. Оптимальність для підзадач
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 411
Назва розділу: рівень 2 6.8. Тестові завдання для самоконтролю
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 412
Назва розділу: рівень 2 6.9. Ключ до тестових завдань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 413
Назва розділу: рівень 2 6.10. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 413
Назва розділу: рівень 2 6.11. Комп’ютерний проект
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 418
Назва розділу: рівень 2 6.12. Додаткові завдання для самостійної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 421
Назва розділу: рівень 2 6.13. Контрольні запитання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 424
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Розділ 7. Дерева
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 426
Назва розділу: рівень 2 7.1. Основні означення та властивості
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 426
Назва розділу: рівень 2 7.2. Подання дерев
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 428
Назва розділу: рівень 3 7.2.1. Подання дерев на зв’язній пам’яті
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 428
Назва розділу: рівень 3 7.2.2. Подання дерев на суміжній пам’яті
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 429
Назва розділу: рівень 2 7.3. Алгоритми обходу дерев
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 432
Назва розділу: рівень 2 7.4. Рекурсія для обходу дерев
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 436
Назва розділу: рівень 2 7.5. Подання дерев у програмуванні
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 437
Назва розділу: рівень 2 7.6. Програмна реалізація алгоритмів обходу дерева вглиб та вшир
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 439
Назва розділу: рівень 2 7.7. Бінарне (двійкове) дерево
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 439
Назва розділу: рівень 2 7.8. Реалізація двійкових дерев у мові програмування
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 441
Назва розділу: рівень 3 7.8.1. Опис вершини
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 441
Назва розділу: рівень 3 7.8.2. Дерева мінімальної висоти
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 442
Назва розділу: рівень 3 7.8.3. Формування бінарного дерева
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 443
Назва розділу: рівень 3 7.8.4. Алгоритм обходу бінарного дерева
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 444
Назва розділу: рівень 3 7.8.5. Пошук за допомогою дерева
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 444
Назва розділу: рівень 3 7.8.6. Побудова дерева пошуку
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 446
Назва розділу: рівень 3 7.8.7. Пошук по дереву
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 446
Назва розділу: рівень 2 7.9. Розбір арифметичного виразу
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 448
Назва розділу: рівень 3 7.9.1. Дерево для арифметичного виразу
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 448
Назва розділу: рівень 3 7.9.2. Форми запису арифметичного виразу
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 448
Назва розділу: рівень 3 7.9.3. Алгоритм побудови дерева
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 449
Назва розділу: рівень 3 7.9.4. Обчислення виразу по дереву
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 450
Назва розділу: рівень 3 7.9.5. Розбір виразу з дужками
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 451
Назва розділу: рівень 3 7.9.6. Багатозначні числа і змінні
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 452
Назва розділу: рівень 3 7.9.7. Спрощення виразу за допомогою дерева
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 453
Назва розділу: рівень 3 7.9.8. Операція виключення з бінарного дерева
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 454
Назва розділу: рівень 3 7.9.9. Подання бінарного дерева в прямокутній пам’яті
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 455
Назва розділу: рівень 3 7.9.10. Застосування бінарних дерев
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 455
Назва розділу: рівень 3 7.9.11. Збалансоване дерево
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 456
Назва розділу: рівень 2 7.10. Каркаси
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 457
Назва розділу: рівень 2 7.11. Бектрекінг
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 459
Назва розділу: рівень 2 7.12. Індукція дерев рішень
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 467
Назва розділу: рівень 2 7.13. Тестові завдання для самоконтролю
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 471
Назва розділу: рівень 2 7.14. Ключ до тестових завдань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 473
Назва розділу: рівень 2 7.15. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 473
Назва розділу: рівень 2 7.16. Комп’ютерний проект
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 474
Назва розділу: рівень 2 7.17. Додаткові завдання для самостійної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 476
Назва розділу: рівень 2 7.18. Контрольні запитання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 479
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Розділ 8. Мови, граматики, автомати
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 480
Назва розділу: рівень 2 8.1. Граматики з фразовою структурою
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 480
Назва розділу: рівень 2 8.2. Типи граматик з фразовою структурою
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 482
Назва розділу: рівень 2 8.3. Дерева виведення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 483
Назва розділу: рівень 2 8.4. Форми Бекуса-Наура
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 484
Назва розділу: рівень 2 8.5. Скінченний автомат з виходом
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 485
Назва розділу: рівень 2 8.6. Скінченний автомат без виходу
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 485
Назва розділу: рівень 2 8.7. Мови
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 486
Назва розділу: рівень 2 8.8. Математична модель мовосприйняття
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 487
Назва розділу: рівень 3 8.8.1. Визначення способів подання мови на синтаксичному рівні
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 488
Назва розділу: рівень 3 8.8.2. Механізм виводу фраз формальної граматики
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 492
Назва розділу: рівень 3 8.9. Тестові завдання для самоконтролю
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 496
Назва розділу: рівень 3 8.10. Ключ до тестових завдань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 497
Назва розділу: рівень 3 8.11. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 498
Назва розділу: рівень 3 8.12. Комп’ютерний проект
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 503
Назва розділу: рівень 3 8.13. Додаткові завдання для самостійної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 503
Назва розділу: рівень 3 8.14. Контрольні запитання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 512
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Розділ 9. Основи теорії алгоритмів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 513
Назва розділу: рівень 2 9.1. Основні вимоги до алгоритмів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 514
Назва розділу: рівень 2 9.2. Машина Тюрінга
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 516
Назва розділу: рівень 2 9.3. Обчислення числових функцій на машинах Тюрінга
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 521
Назва розділу: рівень 2 9.4. Теза Тюрінга. Приклади алгоритмічно нерозв’язних проблем
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 522
Назва розділу: рівень 2 9.5. Формальні алгоритмічні системи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 523
Назва розділу: рівень 2 9.6. Теорія складності обчислень
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 527
Назва розділу: рівень 2 9.7. Тестові завдання для самоконтролю
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 529
Назва розділу: рівень 2 9.8. Ключ до тестових завдань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 530
Назва розділу: рівень 2 9.9. Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 530
Назва розділу: рівень 2 9.10. Комп’ютерний проект
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 533
Назва розділу: рівень 2 9.11. Додаткові завдання для самостійної роботи
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 535
Назва розділу: рівень 2 9.12. Контрольні запитання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 538
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Список літератури
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 540
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Додатки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 552
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Додаток А. Дістинги програм
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 552
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Лістинг А.1. Множини
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 552
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Лістинг А-2 Відображення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 554
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Лістинг А.З. Граф
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 556
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Лістинг А.4. Дерева
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 559
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Лістинг А.5. Алгоритм Пріма
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 561
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Лістинг А.6. Алгоритм Крускала
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 563
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Лістинг А.7. Алгоритм Дейкстри
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 565
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Лістинг А.8. Алгоритм Флойда
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 567
327 #1 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Додаток Б. Додаткові індивідуальні та тестові завдання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 570
330 ## - Короткий зміст
Текст примітки Навчальний посібник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування дискретної математики, основи математичної логіки і теорії множин, елементи комбінаторного аналізу, основи теорії відношень, основи теорії графів та дерев, основи теорії кодування, булеві функції, мови, граматики та автомати, основи теорії алгоритмів, основи теорії кодування. Посібник призначений для здобуття студентами практичних навичок застосування класичних алгоритмів дискретної математики та сучасних алгоритмів штучного інтелекту, що використовуються при побудові комп’ютерних програм. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній формі. Викладення
675 ## - УДК
Індекс 517-519.2(075.8)
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Автор
Внутрішній код Koha 4441
автор Висоцька
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. А.
Розкриття ініціалів власного імені Вікторія Анатолієвна
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Автор
Внутрішній код Koha 4442
автор Литвин
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. В.
Розкриття ініціалів власного імені Василь Володимирович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Автор
Внутрішній код Koha 4443
автор Лозинська
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О. В.
Розкриття ініціалів власного імені Ольга Володимирівна
801 #0 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20240116
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду
Тип одиниці (рівень запису) Навчальні видання
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Класифікаційна частина шифру збереження 517-519.2(075.8)
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу Д48
Шифр зберігання 517-519.2(075.8) / Д48
Кількість видач (випожичань) для усіх примірників 4
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Дата останнього випожичання чи повернення Дата завершення терміну випожичання Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   19.12.2023 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-011926 2024-01-19 11:30:46 19.01.2024 17146 517-519.2(075.8) / Д48 19.01.2024 18.01.2025 Доступно для випожичання 501.60 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   19.12.2023 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-011927 2024-05-17 13:24:39 17.05.2024 17147 517-519.2(075.8) / Д48 29.01.2024   Доступно для випожичання 501.60 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   19.12.2023 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-011924 2024-01-16 12:59:08 16.01.2024 17148 517-519.2(075.8) / Д48     Доступно для випожичання 501.60 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   19.12.2023 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-011925 2024-01-16 12:59:43 16.01.2024 17149 517-519.2(075.8) / Д48     Доступно для випожичання 501.60 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   19.12.2023 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-011922 2024-01-16 13:00:21 16.01.2024 17150 517-519.2(075.8) / Д48     Доступно для випожичання 501.60 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   19.12.2023 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-011923 2024-01-16 13:01:02 16.01.2024 17151 517-519.2(075.8) / Д48     Доступно для випожичання 501.60 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   19.12.2023 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-011920 2024-01-16 13:01:38 16.01.2024 17152 517-519.2(075.8) / Д48     Доступно для випожичання 501.60 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   19.12.2023 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-011921 2024-01-16 13:02:12 16.01.2024 17153 517-519.2(075.8) / Д48     Доступно для випожичання 501.60 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   19.12.2023 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-011918 2024-01-23 11:41:53 23.01.2024 17154 517-519.2(075.8) / Д48 23.01.2024 31.08.2024 Доступно для випожичання 501.60 Навчальні видання
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний   19.12.2023 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-011919 2024-01-23 11:28:38 23.01.2024 17155 517-519.2(075.8) / Д48 23.01.2024 31.08.2024 Доступно для випожичання 501.60 Навчальні видання

Powered by Koha