Регіональна економіка: Регіональна економіка. Екологія. (Record no. 1597)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 05955nam0 22002413 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор біб-запису 1597
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-418-179-9
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20180716d2014 k||y0ukry50 ca
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації УКРАЇНА
200 1# - Назва
Основна назва Регіональна економіка: Регіональна економіка. Екологія.
Підзаголовок навчальний посібник
Перші відомості про відповідальність О. М. Тридід, О. М. Богатіщев
210 ## - Місце та час видання
Місце публікування, друку, розповсюдження Львів
Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо Новий Світ-2000
Дата публікації, розповсюдження, тощо 2014
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 263 с.
225 ## - Серія
Назва серії Вища освіта в Україні
327 11 - Примітки
Назва розділу: рівень 1 Передмова
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 5
Назва розділу: рівень 1 Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 7
Назва розділу: рівень 1 Самостійна робота з посібником, словником
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 7
Назва розділу: рівень 1 Завдання для тестового самоконтролю знань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 8
Назва розділу: рівень 1 Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 16
Назва розділу: рівень 1 Самостійна робота з посібником, словником
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 16
Назва розділу: рівень 1 Завдання для тестового самоконтролю знань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 17
Назва розділу: рівень 2 2.1.ест Ти закритого типу
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 17
Назва розділу: рівень 2 Комплексні тести
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 23
Назва розділу: рівень 2 2.2. Тести відкритого типу
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 25
Назва розділу: рівень 1 Тема 3. Екологічне раціонування і територіальна господарства
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 28
Назва розділу: рівень 1 Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 38
Назва розділу: рівень 1 Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 46
Назва розділу: рівень 1 Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 56
Назва розділу: рівень 1 Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 64
Назва розділу: рівень 1 Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 74
Назва розділу: рівень 2 8.1. Природно-ресурсний потенціал України
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 75
Назва розділу: рівень 2 8.2. Населення і трудоресурсний потенціал України
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 82
Назва розділу: рівень 1 Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 89
Назва розділу: рівень 2 9.1. Паливно-енергетичний комплекс
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 90
Назва розділу: рівень 2 9.2. Металургійний комплекс
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 97
Назва розділу: рівень 2 9.3. Машинобудівний комплекс
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 101
Назва розділу: рівень 2 9.4. Хіміко-лісовий комплекс
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 106
Назва розділу: рівень 2 9.5. Агропромисловий комплекс
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 109
Назва розділу: рівень 1 Тема 10. Регіональна економіка як єдність регіональних соціально-економічних систем
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 118
Назва розділу: рівень 1 Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 130
Назва розділу: рівень 1 Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 143
Назва розділу: рівень 1 Тема 13. Завдання для тестового самоконтролю знань
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 157
Назва розділу: рівень 1 Екологія
-- Тема 1. Наукові засади раціонального природокористування
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 162
Назва розділу: рівень 1 Тема 2. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 173
Назва розділу: рівень 1 Тема 3. Економічний механізм раціонального природокористування та охорони навколиього середовища
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 187
Назва розділу: рівень 1 Тема 4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 199
Назва розділу: рівень 1 Тема 5. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.205
-- Відповіді на тестові завдання
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 211
Назва розділу: рівень 1 1. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 211
Назва розділу: рівень 1 2. ЕКОЛОГІЯ
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 219
Назва розділу: рівень 1 Словник з регіональної економіки
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 221
Назва розділу: рівень 1 Список рекомендованої літератури
Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу 261
330 ## - Короткий зміст
Текст примітки Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Регіональна економіка» за модулями «Регіональна економіка» та «Екологія». Всі теми подаються за єдиною структурою і містять різні за складністю завдання і тести, які потребують творчого підходу до їх розв’язання, спрямовують студента на самостійну роботу з підручником, посібниками, словником з регіональної економіки.Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації економічних спеціальностей, а також стане в нагоді викладачам при розробці тестових завдань, складанні методичних матеріалів для контролю знань студентів.<br/>
675 ## - УДК
Індекс 332.122(075.8)
686 ## - Індекси інших класифікацій
Код системи Таблиці ББК для масових бібліотек в 1 т.
Індекс класифікації 65.049(4УКР)я73
700 ## - Особисте ім’я
Код відношення Автор
автор Тридід
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О. М.
Розкриття ініціалів власного імені Олександр Миколайович
Внутрішній код Koha 2063
701 ## - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Код відношення Автор
Внутрішній код Koha 2064
автор Богатіщев
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О.М.
Розкриття ініціалів власного імені Олександр Михайлович
801 #1 - Джерело походження запису
Країна УКРАЇНА
Установа UA-BuIAS
Дата 20180716
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду Універсальна десяткова класифікація (УДК)
Тип одиниці (рівень запису) Навчальні видання
Класифікаційна частина шифру збереження 332(075.8)
Шифр замовлення 332(075.8) / Т67
Статус приховування в ЕК Не приховувати в ЕК
Авторський (кеттерівський) знак, дати чи термін, що додаються до класифікаційного індексу Т67
Holdings
Статус вилучення Стан пошкодження Статус втрати/відсутності Статус обмеження доступу Джерело класифікації чи схема поличного розташування Дата надходження Джерельне місце зберігання примірника (домашній підрозділ), код Місце тимчасового зберігання чи видачі (підрозділ зберігання), код Поличкове розташування Штрих-код Дата останнього редагування примірника Вид зібрання Дата, коли останній раз бачено примірник Інвентарний номер Повний (примірниковий) шифр збереження Тип обігу (не для випожичання) Вартість, звичайна закупівельна ціна Тип одиниці (рівень примірника)
Не вилучено з обігу Не пошкоджено Наявний Немає обмежень доступу Універсальна десяткова класифікація (УДК) 06.05.2015 Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 41683-002772 2020-11-02 01:01:11 Наукова література 16.07.2018 16349 332(075.8) / Т67 Доступно для випожичання 91.80 Навчальні видання

Powered by Koha