Refine your search

Your search returned 9 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / голов. ред. Олійник В. В. ; ред. кол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 13(26)Piece-Analytic Level: Нормативно-правове забезпечення практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах І II рівнів акредитації, с.21 • Букач Μ. М. , Взаємодія громадської організації «Освітній центр "Університет третього віку" з Інститутами освіти та культури», с. 24 • Бурлаєнко Т. І , У пошуку шляхів формування економічної компетентності майбутніх менеджерів, с. 32 • Веліховська А. Б. , Дидактичні засади формування навчального середовища засобами мережевих сервісів, с.40 • Гаврилишена О. О. , Концептуальні основи громадсько спрямованого управління та технологія його впровадження у загальноосвітній навчальний заклад, с.48 • Гельбак А. М. , Фасилітаторство педагога як умова позитивної переорієнтації на сучасний освітній простір, с. 56 • Горяна Л. Г. , Сутність методики підготовки педагогічних працівників зо управління впровадженням здоров'язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти, с.58 • Демченко Ю. М. , До питання формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя математики, с.66 • Ілляхова М. В. , Значення креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, с.70 • Клименюк Н. В. , Підтримка соціальної активності слухачів «Університету третього віку» в умовах бібліотеки, с.73 • Коваль І. В. , Методологічні принципи професійної підготовки студентів педколеджу, с.76 • Костюк Д. А. , Операційно-діяльнісний критерій як елемент оцінювання сформованої фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства, с.78 • Кочерга Є. В. , Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів, с. 86 • Кошіль В. I. , Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності недержавних установ сфери соціального захисту дітей та молоді, с.89 • Кулик О. Є. , Аналіз побудови моделі управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій, с. 101 • Литвиненко С. В. , Виробнича практика в системі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах вищої школи, с.112 • Мінда Л. 3. , Неперервне професійне зростання педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти, с.115 • Морозова Μ. Е. , Формування системи ефективного управління персоналом у вищих навчальних закладах, с.119 • Муранова Η. П. , Сучасний науково-педагогічний дискурс про проблему підготовки старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі ..., с.128 • Пашков А. П., Нападовська Л. А. , Тенденції та новаторство в освіті, с.138 • Покроєва Л. Д. , Розвивальне середовище як умова безперервності педагогічної освіти, с.142 • Пугачова Η. Г., Глемботцька О. П. , З досвіду застосування психолого- педагогічних та організаційних умов соціального партнерства в професійному навчанні молодших спеціалістів із права, с.148 • Свердлик Η. П. , Зміст і форми психолого-педагогічного супроводу управ¬лінської діяльності методистів районного відділу освіти до впровадження здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти, с.153 • Стремецька В. О., Теоретичне обгрунтування викладання англійської мови слухачам «Університету третього віку», с.156 • Федорець В. М. , Актуалізація профілактики ревматизму в контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури, с.159 • Федорець В. М. , Системні та онтологічні аспекти профілактики ревматизму в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури, с.161 • Федулова Л. І. , Розвиток вищої освіти в контексті тенденцій реалізації інноваційної політики Європейського союзу , с.179 • Філіпович А. Ю. , Особливості виховання молоді з точки зору куратора навчальної групи в умовах соціалізації суспільства, с.182 • Черепкова О. В. , Державне управління як галузь знань та наукова галузь в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку , с. 186 • Швидун В. М. , Механізми управління післядипломною педагогічною освітою в країнах Західної Европи, с.192 • Штангей С. В. , Становлення післядипломної освіти XXI століття в Україні як об’єкту наукових досліджень, с.195Publication: К. : АТОПОЛ, 2015Description: 203 с.Availability: Items available for loan: [37.013+159.9 / В53] (1).

Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / гол. ред. Олійник О. О. ; редкол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 3(32)Piece-Analytic Level: Бевз Г. М. , Особистісний та суспільний контекст опанування професією майбутніми психологами , с.9 • Боковець О. І. , Основні парадигмальні позиції дослідження структурної організації інноваційного потенціалу особистості, с.20 • Bondarchuk О. , Socio-psychological problems and mechanisms of brand communication in the sphere of educational services, с.34 • Ivkin V. , Organizational culture of secondary educational institutions: staffs’ assessment of real and desirable types of culture, с.47 • Гальцева T. О. , Психолого-педагогічна модель підвищення рівня навчальної самоефективності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти, с.55 • Дзюба Т. М. , Віртуальна агресія як результат інтернет-залежної поведінки підлітків, с.67 • Крупельпицька Л. Ф., Шпортун О.М. , Здатність до генерування гумору: зв’язки з емоційним та невербальним інтелектом і особистісними факторами при психічній патології, с.79 • Санніков О. І. , Від стилю ухвалення рішень до стильових характеристик особистості: генеза уявлень, с.98 • Сухенко Я. В. , Психологічний відбір майбутніх психологів під час вступу до вишу, c.116Publication: К. : Аполол Груп, 2017Description: 131 с.Availability: Items available for loan: [37+159.9 / В53] (1).

Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / гол. ред. Олійник О. О. ; редкол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 14(27)Piece-Analytic Level: Барабані О. Д, Глинянюк Я. В. , Формування лідерських якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу (з досвіду розроблення та впровадження спеціальної програми навчання для керівників), с.7 • Бевз Г. М., Вірковський В. П., Корець А.Й. , Моделі аналізу надання освітніх послуг для дітей в умовах децентралізації, с.22 • Еулгакова Т. М., Методи і засоби художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх школах України другої половини XX століття, с.32 • Дмшнртко Г. А., Саюдков В. Т. , Інноваційна методологія модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноценгризму ......., с.41 • Кириченко 1.1., Байрак А. О. , Розвиток державного управління як галузі освіти — шлях до підготовки управлінської еліти , с.52 • Кравченко Г. Ю. , Забезпечення якості адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти , с.63 • Лук’яненко Г. В. , Прогностичний аналіз морального виховання старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України другої половини XX століття, с.73 • Майстренко Т. В. , Теоретичні аспекти розвитку неперервної освіти педагогів , с.82 • Махотин Д. А. , Перспективи развития технологического образования в России , с.91 • Молчанова А. О. , Педагогічні аспекти підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної освіти: концептуальні засади, с.101 • Наконечна Я. В. , Організаційна культура як соціально-психологічне явище , с.111 • СіданічІ.Л. , Гуманізація духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі: внесок В. О. Сухомлинського, с.123 • Скринник М. І. , Парадигмальні засади психолого-педагогічної підготовки науково-педагогічних працівників, с.136 • Федорець В. М. , Аналіз ідеологічних і методичних передумов розвитку неврозу в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури, с.146 • Черпак Ю. В. , Вітчизняні з’їзди з освіти як вияв консолідації педагогічної громадськості у розвитку фізичного виховання дітей та молоді (кінець XIX - початок XX ст.), с.176 • Шалашова М. М. , Профессиональное развитие педагогических работников: сложившаяся практика и пути модернизации, с.188 • Бевз Г.М. , Теоретичний аналіз підходів до вивчення сім’ї' замінного догляду за дитиною як праці, с. 197 • Жебєлєва П. В. , Аналіз сучасних психологічних підходів до розуміння феномену «соціально-психологічне проектування» , с.206 • Зоріна В. І. , Аналіз результатів емпіричного дослідження особистісного розвитку підлітка в залежності від ідеального образу дорослого, с.218 • Пастух Л. В. , Особливості поведінкової складової сенситивності практичних психологів системи освіти , p.230 • Торба Н. Г. , Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання, с.241 • Філь О. А. , Психологічна культура конкуренції фахівців, p.250Publication: К. : Аполол Груп, 2015Description: 260 с.Availability: Items available for loan: [37.013+159.9 / В53] (1).

Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / гол. ред. Олійник О. О. ; редкол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 12(25)Piece-Analytic Level: Бажан С. П. , Проблеми практичної підготовки молодших спеціалістів іехнічних спеціальностей у вищих навчальних закладах I—II рівнів акредитації, с.7 • Братищенко І. В. , Управлінське консультування керівників навчальних шкладів як інструмент впровадження здоров’язбережувальних техно¬логій у навчально-виховний процес, с.17 • Василашко І. П. , Структура здоров'я збережувальної компетентності вчителів основ здоров'я та моніторинг як метод її розвитку в післядипломній педагогічній освіті, с.26 • Грабовський П. П. , Дидактична модель розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти, с.39 • Драч І.І. , Компетентнісно-контекстна модель організації навчального процесу у ВНЗ, с.50 • Єльникова Г. В., Мельник В. К., Чернуха-Гадзецька К.М, Модель підготовки керівників районного і шкільного рівнів до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу, с.59 • Зінчук Н. А., Конкурентоспроможність закладів післядипломної педа¬гогічної освіти як предмет наукового осмислення , с.69 • Катюк Я. Л. , Психолого-андрагогічні умови розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у процесі підвищення кваліфікації, с.80 • Колпаков В. М. , Самоменеджмент як фактор підготовки людини до життя в сучасному суспільстві, с.90 • Морозова М. Е. , Актуальність системи мотивації працівників як невід’ємної складової кадрової політики вищих навчальних закладів ...., с.105 • Оліфіра Л.М. , Тренінг як прогресивна технологія розвитку професійної управлінської компетентності керівників освіти, с. 116 • Федорець В. М. , Теоретичні передумови використання архетипічної психології для вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури , с.128 • Бондарчук О. І. , Особистісна готовність майбутніх психологів до попередження конфліктів у професійній діяльності: сутність і умови розвитку, с.153 • Грись А. М. , Методологічні підходи до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми, с.163 • КононецьМ.О. , Гендерні особливості прояву професійної моральності підприємцями, с.174 • Кот В.Г. , фактори задоволення професійною діяльністю працівників рекламної сфери, с.185 • Кучеренко Е. В. , Свідоме та надсвідоме «Я» як рівні самосвідомості особистості в практиці психосинтезу, с.196 • Москальова А. С. , Професійний розвиток як функція професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів, с.207 • Нежинська О. О. , Гендерна толерантність як чинник особистісного розвитку підлітків, с.218 • Пінчук Н. І. , Особливості розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до формування позитивного іміджу, с.227 • Полякова В. І. , Гендерна толерантність педагогічних працівників: основні концептуальні підходи до дослідження, с.237 • Філь О. А. , Технологія психологічної підготовки керівників до забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін, с.248Publication: К. : Аполол Груп, 2014Description: 258 с.Availability: Items available for loan: [37+159.9 / В53] (1).

Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / гол. ред. Олійник О. О. ; редкол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 11(24)Piece-Analytic Level: Бєлікова Ю. А, Професійний саморозвиток майбутнього майстра виробничого навчання: стан забезпечення, структура, стратегія і технології, с.9 • Бігун О. С. , Шляхи розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів спеціальних дисциплін як фактор ефективності професійної освіти, с.18 • Бугайова Т. І. , Технологічні етапи педагогічного прогнозування, с. 26 • Волков В. А. , Инновационные подходы к формированию профессиональной готовности будущих магистров к педагогической деятельности, с.35 • Гедиш О. М. , Розвиток професійної компетентності майстрів виробни¬чого навчання ПТНЗ при дистанційній формі підвищення кваліфікації: сучасність та перспективи, с. 44 • Гурова Н. О. , Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності майбутніх педагогів-дизайнерів, с.52 • Заболотна М.М. , Структура методичної компетентності викладачів професійно-теоретичної ПІДГОТОВКИ ПТНЗ гірничого профілю, с.61 • Заславська С. І. , Компетентністний підхід у системі післядипломної освіти, с.71 • Коляда М. Г. , Використання систем видобутку знань DATA MINING дня прогнозування педагогічних процесів та явищ, с. 80 • Лященко О В. , Огляд економіко-математичних методів, що застосовуються для оцінки та прогнозування педагогічних процесів, с.89 • Мозна С. І. , Використання соціальних сервісів платформи Веб 2.0 у викладанні іноземної мови, с.98 • Оленічева Ю. О. , Діагностика сформованості готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності, с.107 • Пашкова Н. В., Програма роботи з формування здоров’язбережувальної компетентності інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ у післядипломній освіті, с.117 • Пашкова Н. О. , Проблеми та перспективи дистанційної форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, с.125 • Прошкін В. В. , Дослідження особливостей інтеграції науки й освіти в університеті, с.135 • Сергеева Л. М. , Освітня логістика в управлінні розвитком професійно-технічного навчального закладу, с. 144 • Торба Ю. І. , Неперервна освіта - стрижень розвитку особистості в сучас¬них умовах, с.154 • Трошкін О. В. , Особливості навчально-виховного процесу майбутніх педагогів-дизайнерів, с. 165 • Троянов О. Г. , Теоретико-методологічні основи побудови моделі розвитку професійного потенціалу майбутніх дизайнерів в умовах навчально-творчої діяльності, с.174 • Фоміна О. А. , Формування цілісної готовності майбутніх викладачів дизайну до професійної діяльності, с. 183 • Хирагірло В.Є , Моделювання інноваційної діяльності педагогів профе¬сійної школи, с. 192 • Чебишева І. В., Удосконалення графічної підготовки учнів з використан¬ням систем автоматизованого проектування, с.201 • Чміль А. 1., Коваль Л. Є. , Критерії, показники та рівні індивідуалізації про¬фесійного розвитку майстрів виробничого навчання засобами інформацій¬них технологій, с. 212 • Бугерко Я. М., Освітня діяльність як чинник розвитку духовної культури особистості студента, с.221 • Вакарєв Є. С. , До проблеми математичної компетентності майбутніх психологів, с.230 • Головльова О. В. , Дитячо-батьківськи стосунки як детермінанта аддиктивної поведінки у підлітковому віці, с.238 • Дметерко Н. В. Розвиток рефлексивного мислення в онтогенезі: глибинний підхід, с.246 • Ільїна Т. Б. , Рефлексивне середовище як чинник розвитку професійної самосвідомості майбутніх психологів, с.254 • Кононова М. М. , Формування професійного світогляду майбутніх спеціалістів корекційної освіти у процесі активного соціально-психо¬логічного пізнання, с.264 • Лох К. В. , Діалогова модель викладання як засіб розвитку професійної самосвідомості слухачів, с. 271 • Максименко Е. Г., Бородина И. С. , Экзистенциальные переживания личности в структуре феномена самодепривации , с.280 • Новікова О. В. , Роль творчого мислення в професійній рефлексії фахівців , с.290 • Радченко О. Б. , Види організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах, с. 299 • Руденко С. В. , Особливості очікувань студентів у системі післядипломної освіти, с. 308 • Самотаєва Е. О. , Акмеологічна культура педагогічного працівника як основа професійного самовдосконалення , с.318 • Ситнікова Н. Є. , Психолого-педагогічні умови позитивного самоствер¬дження особистості учня в ранньому юнацькому віці , с.326 • Стовба Н. І. , Психологічні умови становлення професійної рефлексії майбутніх психологів, с. 335 • Яновська Л. В. , Розроблення методу діагностики здатності до життєтворчості, с.343Publication: К. : Аполол, 2014Description: 349 с.Availability: Items available for loan: [37+159.9 / В53] (1).

Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / гол. ред. Олійник О. О. ; редкол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 15(28)Piece-Analytic Level: Братищенко І.В.. , Особливості управління професійним розвитком учителів загальноосвітнього навчального закладу засобами проектних технологій, с.7 • Братко М. В. , Теорія управління освітою в Україні в пострадянський період (1991- початок XXI ст.): вектори розвитку, с.17 • Горяна Л. Г. , Підготовка педагогічних працівників до впровадження здоров’язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти, с.32 • Забродська Л. М., Аутсорсинг — один із напрямів стратегічного розвитку інструментів сучасного менеджменту, с.44 • Заславська С. І., Шляхи вдосконалення підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної освіти , с.63 • Касьян С. П., Рябова З. В., Методика оцінки ефективності роботи . і ріпники закладів післядипломної педагогічної освіти з використанням системи електронного документообігу, с.75 • Красильник Ю.С., Особливості реалізації технології контекстного навчання в начальних закладах післядипломної педагогічної освіти .... , с.86 • Луніна В. Ю., Моделювання розвитку творчого потенціалу вчителя наоснові роботи Центру освітніх інновацій закладу післядипломної педагогічної освіти, с.96 • Маслов В. І., Ситар І. В, Головні структурні складові наукових досліджень педагогічних систем, с.108 • Рябова 3. В. , Маркетингове управління як соціально-педагогічна технологія управління системою післядипломної педагогічної освіти, с.123 • Ситніков О. П. , Неперервна освіта - парадигма XXI століття, с.134 • Сіданіч І. Л., Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів її спеціалізації «Християнська педагогіка у вищій школі», с.144 • Степашко В. О. , Механізми демократизації національної системи управління якістю вищої освіти, с.157 • Бевз Г. М., Вивчення системи замінних сімей для дітей в просторі кроскультурних досліджень: психологічні аспекти, с.169 • Бондарчук О. І., Психологічні засади розвитку ціннісно-смислової сфери керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти, с.178 • Брюховецька О. В., Психологічні особливості аутотолерантності як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, с.189 • Давидова О. В., Специфіка педагогічної діяльності вчителя та особливості її розвитку, с.200 • Інжиєвська Л. А., Теоретична модель особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів засобами арт-терапії і можливості її застосування, с.214 • Мусаелян О. М, Теоретико-методичні засади дослідження особливостей аутогресивної поведінки студентської молоді, с.226 • Нежинська О. О., Тименко В. М., Використання коучингу в системі вищої освіти України, с.236 • Торба Н. Г., Професійна самовизначеність та вибір професії майбутнього фахівця, с.246 • Хілько С. О., Модель формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів, с.254 • Шевченко С. В., Сучасні уявлення про феномен довіри до себе, с.264 Publication: К. : Аполол Груп, 2015Description: 275 с.Availability: Items available for loan: [37.013+159.9 / В53] (1).

Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / голов. ред. Олійник В. В. ; ред. кол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 10(23)Piece-Analytic Level: Бирка Μ. Ф. , Неперервна освіта вчителів природничо-математичних дисциплін у країнах співдружності незалежних держав, c.7 • Бугайчук К. Л. , Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення, c.17 • Жижко О. А. , Особливості управління професійною освітою маргінальних груп населення як компонента заходів соціального захисту в Мексиці, c.28 • Ілляхова М. В. , Сутність та специфіка креативної діяльності у системі неперервної освіти , c.37 • Ковальчук І. М. , Сутність та зміст професійно значущих якостей вчителя технології, c.47 • Колпаков В. М., Концептуально-технологические основи развития стратегического мьішления, c.62 • Кравчинська Т. С. , Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників: основні теоретичні підходи , c.77 • Куценко В. М., Олійник В. В. , Управління освітою — важливий чинник інноваційного економічного розвитку України , c.88 • Ляхоцький В. П. , Післядипломна педагогічна освіта: у пошуку новітніх технологій, c.100 • Наливайко Г. В. , Формування самоосвітньої компетентності у студентів майбутніх менеджерів освіти, c.114 • Олійник В. В. , Післядипломна освіта в контексті глобалізаційних змін сучасного світу, c.124 • Рябова З. В. , Маркетингова стратегія як складова освітнього маркетингу і механізм забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу, c.134 • Базиленко А. К., Особливості ціннісного компонента соціальної активності студентської молоді, c.155 • Бантишева О. О., Основні підходи до дослідження проблеми схильності особистості до віктимної поведінки, c.164 • Бондарчук О. І. , Психологічні особливості взаємодії керівників освітніх організацій у віртуальному освітньому середовищі в процесі підвищення кваліфікації, c.176 • Волженцева І. В. , Теоретико-методологический анализ полифункциональной регуляции психических состояний личности змоциогенными способами , c.186 • Вронська В. М. , Роль психологічної підготовки медичних сестер у збереженні та зміцненні здоров’я дітей, c.198 • Гельбак А. М. , Становлення підлітка в умовах трансформаційного періоду, c.207 • Діденко М. С. , Системно-термінологічний аналіз категорії «професійно значущі якості особистості» , c.217 • Пастух Л. В. , Проблеми розвитку сензитивності в процесі підготовки та професійного становлення практичних психологів закладів освіти , c.227 • Сердюк Л. 3. , Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців, c.239 • Сняданко І.І. , Діагностика умов навчання в університеті, c.249Publication: К. : АТОПОЛ, 2014Description: 259 с.Availability: Items available for loan: [37.013+159.9 / В53] (1).

Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / голов. ред. Олійник В. В. ; ред. кол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 2(31)Piece-Analytic Level: Бондаренко Н. Б., Психологічні аспекти соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров'я, c.5 • Бондарчук О. І. , Кар'єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя, c.18 • Брюховецька О. В. , Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) , c.29 • Malgorzata Wyzlic. , School climate and culture, c.42 • Кримлова Ю. M. , Модель психологічної готовності юнаків до подолання кризових ситуацій, c.50 • Москальова А. С. , Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, c.61 • Папуша В. В. , Внутрішні передумови проявлення віктимної поведінки у підлітковому віці, c.76 • Перегончук Н. В. , Психологічні чиннники формування професійної компетентності майбутніх психологів , c.87 • Полякова В. І. , Методика дослідження тендерної толерантності педагогічних працівників, c.98 • Прокопенко О. А, Професійна «Я-концепція» майбутнього фахівця економічного профілю, c.109 • Соломка Т. М. , Моделювання ефективних чинників та умов для успішного здійснення професійної ідентичності студентів, c.125 • Хілько С. О. , Методика дослідження особливостей формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів, c.138Publication: К. : Атопол Груп, 2016Description: 151 с.Availability: Items available for loan: [37+159.9 / В53] (1).

Матеріали конференцій
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / голов. ред. Олійник В. В. ; ред. кол.: Ануфрієва О. Л. та ін., Випуск 1(30)Piece-Analytic Level: O. Bondarchuk., Professional deformations of heads of educational organizations: content and ways of their prevention..., p.6 • Гельбак А. М., Становлення підлітка в умовах трансформаційного періоду, c.15 • Грубі Т. В., Концептуальні підходи до дослідження перфекціонізму особистості, c.27 • Давидова О. В., Специфіка педагогічної діяльності вчителя та особивості її розвитку, c.40 • Євстаф'єва І. Г., Психологічна культура як інтегративна характеристика особистості та запорука розвитку творчого мислення у підлітків, c.56 • Кононець М. О., Гендерні особливості прояву професійної моральності підприємцями, c.56 • P. Lushyn, Rediscovery of EMDR: integration into an ecopsychological perspective, c.80 • Мусаелян О. М., Гендерно-вікові та організаційно-професійні особливості схильності студентської молоді до аутоагресивної поведінки, c.85 • Руденко С. В., Особливості очікувань студентів у системі післядипломної освіти, c.99 • Сняданко , Діагностика умов навчання в університеті, c.110 • Соломка Т. М., Експлікація особистісних якостей студентів у процесі професійної самоідентифікації, c.122Publication: К. : Атопол Груп, 2016Description: 131 с.Availability: Items available for loan: [37+159.9 / В53] (2).

Pages

Powered by Koha